Album Video

Home » Album Video

H. Shalih Mangara Sitompul, SH, MH dalam PKPA FH UP45 – DPN PeradiKetua PTUN Yogya (Andri Mosepa, SH, MH) narasumber dan alumnus FH UP45 YogyaKetua PKPA FH UP45 Yogya (DR. Drs. H. Muh. Khambali, SH, MH)

Ki-ka: Kaprodi FH, Korwil Peradi DIY, Ketua PTUN Yogya, Ketua PKPA, Dekan FH UP45,

Dr. Beni, Rektor UP45, Ketua DPC Peradi Wonosari, Dr. Teguh.

PKPA kerjasama FH UP45 – DPN PERADI angkatan 1